Liên hệ

 

Điện thoại

0986492252 – 02213862550

 

Email

thaibinh69@gmail.com

 

Địa chỉ

284 Phạm Bạch Hổ – p. Lam Sơn – tp. Hưng Yên

 

Facebook

https://www.facebook.com/VnptHungYen/