Sự kiện

Giảm giá phòng 30% từ ngày 8-10/5
Khai trương Khách sạn Thái Bình cơ sở mới
Chương trình giảm giá đặc biệt tháng 10
Chương trình giảm giá đặc biệt mừng năm mới 2018