Chương trình giảm giá đặc biệt tháng 10

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. Quý khách hàng sẽ được giảm 10% giá trị tiền phòng khi check in sau 20h